Contact

b.jancewicz@uw.edu.pl

Centre of Migration Research / Ośrodek Badań nad Migracjami

Pasteura street 7

02-093 Warsaw, Poland

http://www.migracje.uw.edu.pl