O mnie

Pracuję jako kierowniczka Zespołu Ekonomii Migracji w Ośrodku Badań nad Migracjami, wcześniej pracowałam w projekcie "Wpływ akumulacji własności przez migrantów ekonomicznych na ich mobilność i integrację: Polscy migranci w krajach Unii Europejskiej i w Australii" i nadal zajmuję się badaniami, jak posiadanie np. mieszkania wpływa na mobilność.

Jestem absolwentką Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (IS UW), w 2008 obroniłam pracę magisterską dotyczącą matematycznych własności miar nierówności dochodów. W 2010 uzyskałam dyplom licencjata na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Ukończyłam studia doktoranckie w Instytucie Socjologii UW, gdzie w 2016 r. obroniłam pracę doktorską rozwijającą metodologię badań postrzegania nierówności dochodów.

Zainteresowania naukowe:

    • postrzeganie nierówności dochodów
    • metodologia badań ankietowych
    • analiza statystyczna
    • migracje

https://orcid.org/0000-0003-2636-872X

Zdjęcie portretowe